۲۵%
QB قلب و عروق (هاریسون 2018-سسیل 2016)

۶۰۷ سؤال پرانترنی، دستیاری، ارتقاء و بورد تمام قطب های کشوری تا شهریور ۹۸

ویژگی ‏های برجسته و ممتاز مجموعه Question Bank سطر به سطر به قرار زیر هستند:
۱- تمام سؤالات شناسنامه‏ دار بوده، یعنی سؤالات پرانترنی، دستیاری، ارتقاء و بورد هستند.
۲- در ابتدای هر فصل آنالیز دقیق آماری سؤالات آورده شده است.
۳- سؤالات براساس سرفصل ‏های رفرانس‏ های هر درس میکروطبقه‏ بندی گردیده ‏اند.
۴- نکات کلیدی در متن سؤال رنگی شده ‏اند.
۵- پاسخ‏ های دقیق و کامل به همراه تصاویر آموزشی مرتبط.
۶- این مجموعه شامل تمام دروس بالینی بوده که به تدریج منتشر می ‏گردند.
۷- در انتهای هر تست از سؤالات بخش بسیار ممتاز Follow up، نکات مهم را یادآوری می نماید.
۸- این مجموعه فقط برای داوطلبین امتحانات پرانترنی و دستیاری نیست؛ بلکه دانشجویان پزشکی در دوران استاژری و اینترنی می ‏توانند با مطالعه این مجموعه پایه درسی خود را قوی کنند.
۹- این مجموعه تحت عنوان کتاب ‏های دوست داشتنی نامگذاری شده است.


قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال
 • ۲۲۵۰۰۰ ریال تخفیف

  قیمت با تخفیف : ۶۷۵۰۰۰ ریال     QB قلب و عروق (هاریسون 2018-سسیل 2016)

  ISBN: 978-564-533-14-4

  ناشر: فرهنگ فردا

  قطع: وزیری

  ۲۱۶ صفحه