۳۰%
گایدلاین زنان 2 (دنفورث + کارنت 2013)

اين کتاب 202 صفحه تمام رنگي است و شامل مباحث زنان و مامايي دنفورث مي‏ باشد. براي تمام بيماري‏ ها يک عکس رنگي آورده شده است که فهم مطالب را بسيار ساده مي‏ نمايد. همچنين سؤالات پرانترني و دستياري تا آخرين دوره در آن وجود دارد. اين کتاب نه تنها براي امتحانات پرانترني و دستياري بهترين انتخاب مي‏ باشد؛ بلکه براي دانشجويان رشته مامايي بسيار مفيد است. همچنين اين کتاب بهترين گزينه براي استاژرها و انترن‏ها در بخش زنان و مامايي و امتحان پايان ترم مي‏ باشد.

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال
  • ۱۹۵۰۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۴۵۵۰۰۰ ریال         گایدلاین زنان 2 (دنفورث + کارنت 2013)

    ISBN: 978 - 600 - 5691- 68 - 9

    ناشر: موسسه فرهنگی - انتشاراتی احمدی

    قطع: رحلی

    ۲۰۲ صفحه