۲۵%
گایدلاین زنان۲ (دنفورث + کارنت 2013)

کتاب گایدلاین زنان۲، ۲۰۲ صفحه، تمام رنگی است و شامل مباحث زنان و مامايی دنفورث و کارنت می‏ باشد. برای تمام بيماری‏ ها يک عکس رنگی آورده شده است که فهم مطالب را بسيار ساده می‏ نمايد. همچنين سؤالات پرانترنی و دستياری تا آخرين دوره در آن وجود دارد. اين کتاب نه تنها برای امتحانات پرانترنی و دستياری بهترين انتخاب می‏ باشد؛ بلکه برای دانشجويان رشته مامايی بسيار مفيد است. همچنين گایدلاین زنان بهترين گزينه برای استاژرها و انترن‏ ها در بخش زنان و مامايی و امتحان پايان ترم می‏ باشد.


قیمت : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۵۰۰۰۰ ریال تخفیف

  قیمت با تخفیف : ۱۰۵۰۰۰۰ ریال
     گایدلاین زنان ۲ (دنفورث + کارنت 2013)

  ISBN: 978 - 600 - 5691- 68 - 9

  ناشر: موسسه فرهنگی - انتشاراتی احمدی

  قطع: رحلی

  ۲۰۲ صفحه