۳۰%
پکیج سطر به سطرها

این پکیج هدیه شامل سطر به سطر های ( اطفال۱ و۲ ، گوش و حلق و بینی، ارولوژی، پوست، روانپزشکی، عفونی، گوارش، قلب، اعصاب، کلیه، رادیولوژی، ارتوپدی، چشم، ریه، خون، غدد و روماتولوژی) می باشد.


قیمت : ۲۵۲۵۰۰۰۰ ریال
  • ۷۵۷۵۰۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۱۷۶۷۵۰۰۰ ریال
         اطفال۱ و۲ - گوش و حلق و بینی-ارولوژی-پوست -روانپزشکی-عفونی-گوارش-قلب-اعصاب-ریه-کلیه-رادیولوژی-ارتوپدی-چشم-خون-غدد-روماتولوژی