۳۱%
پکیج گایدلاین ها

این پکیج هدیه شامل گایدلاین های داخلی (اطفال۲ ، اطفال۱، ریه، کلیه، غدد، روماتولوژی،رادیولوژی، خون، قلب، پوست، گوارش، چشم، فارماکولوژی و اخلاق پزشکی) می باشد.


قیمت : ۱۹۷۵۰۰۰۰ ریال
  • ۶۱۲۲۵۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۱۳۶۲۷۵۰۰ ریال
         اطفال۲-اطفال۱ -ریه-کلیه-غدد-روماتولوژی-رادیولوژی-خون-پوست-قلب-گوارش-چشم-فارماکولوژی-اخلاق پزشکی