۲۵%
Q-Bank زنان و مامایی

۱۶۱۱ سئوال دستیاری و پرانترنی تمام قطب های کشوری تا تیر ماه ۹۷

ویژگی ‏های برجسته و ممتاز مجموعه Question Bank سطر به سطر به قرار زیر هستند:
۱- تمام سؤالات شناسنامه‏ دار بوده، یعنی سؤالات پرانترنی، دستیاری، ارتقاء و بورد هستند.
۲- در ابتدای هر فصل آنالیز دقیق آماری سؤالات آورده شده است.
۳- سؤالات براساس سرفصل ‏های رفرانس‏ های هر درس میکروطبقه‏ بندی گردیده ‏اند.
۴- نکات کلیدی در متن سؤال رنگی شده ‏اند.
۵- پاسخ ‏های دقیق و کامل به همراه تصاویر آموزشی مرتبط.
۶- این مجموعه شامل تمام دروس بالینی بوده که به تدریج منتشر می ‏گردند.
۷- در انتهای هر تست از سؤالات بخش بسیار ممتاز Follow up، نکات مهم را یادآوری می نماید.
۸- این مجموعه فقط برای داوطلبین امتحانات پرانترنی و دستیاری نیست؛ بلکه دانشجویان پزشکی در دوران استاژری و اینترنی می ‏توانند با مطالعه این مجموعه پایه درسی خود را قوی کنند.
۹- این مجموعه تحت عنوان کتاب ‏های دوست داشتنی نامگذاری شده است.


قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال
 • ۲۷۵۰۰۰ ریال تخفیف

  قیمت با تخفیف : ۸۲۵۰۰۰ ریال
     Q-Bank زنان و مامایی

  ISBN: 978 - 964 - 8017- 94 - 6

  ناشر: فرهنگ فردا

  قطع: وزیری

  ۴۶۰ صفحه