۲۵%
گایدلاین چشم

کتاب گایدلاین چشم ۱۵۵ صفحه تمام رنگی است و مناسب برای امتحانات پرانترنی و دستیاری می‌‏باشد. برای تمام بیماری‏‌ها یک عکس رنگی آورده شده است که فهم مطالب را بسیار ساده می‌‏نماید. همچنین سؤالات پرانترنی و دستیاری تمام قطب های کشوری تا تیرماه ۹۷ در گایدلاین چشم وجود دارد.

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال
  • ۲۱۲۵۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۶۳۷۵۰۰ ریال