۴۰%
آزمون تمرینی ۱-۹۱ (اطفال، پوست، رادیو)
۱۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۶۰۰۰۰ ریال

  ۴۰%
  آزمون تمرینی ۲-۹۶ (جراحی - عفونی)
  ۵۸۰۰۰۰ ریال
 • ۲۳۲۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۳۴۸۰۰۰ ریال

  ۴۰%
  آزمون تمرینی۱(جراحی)ارتقاء تیر۹۵-پره شهریور95
  ۳۰۰۰۰۰ ریال
 • ۱۲۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۸۰۰۰۰ ریال

  ۴۰%
  آزمون تمرینی۳-۹۱(جراحی، اعصاب، فارما)
  ۱۱۵۰۰۰ ریال
 • ۴۶۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۶۹۰۰۰ ریال

  تعداد 1-4          کل محصولات : 4