۲۵%
پرانترنی، دستیاری، بورد داخلی(شهریور و دی۹۹)
۱۶۵۰۰۰۰ ریال
 • ۴۱۲۵۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۲۳۷۵۰۰ ریال

  ۳۰%
  ارتقاء و بورد داخلی (۹۷ و ۹۸)
  ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۶۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۸۴۰۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  آزمون های قطب های کشوری شهریور۹۸(مینور)
  ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۴۲۵۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  آزمون های قطب های کشوری اسفند۹۷(مینور)
  ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۴۲۵۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  آزمون پرانترنی قطب های کشوری اسفند۹۳(ماژور)
  ۵۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۰۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۰۰۰۰۰ ریال

  تعداد 1-5          کل محصولات : 5