۲۵%
پرانترنی (اسفند ۹۹)
۹۵۰۰۰۰ ریال
 • ۲۳۷۵۰۰

  قیمت با تخفیف : ۷۱۲۵۰۰ ریال

  ۲۵%
  پرانترنی، دستیاری، بورد داخلی(شهریور و دی۹۹)
  ۱۸۵۰۰۰۰ ریال
 • ۴۶۲۵۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۳۸۷۵۰۰ ریال

  ۳۰%
  ارتقاء و بورد داخلی (۹۷ و ۹۸)
  ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۶۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۸۴۰۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  آزمون های قطب های کشوری شهریور۹۸(مینور)
  ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۴۲۵۰۰۰ ریال

  ۲۵%
  آزمون های قطب های کشوری اسفند۹۷(مینور)
  ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
 • ۴۷۵۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۱۴۲۵۰۰۰ ریال

  ۶۰%
  آزمون پرانترنی قطب های کشوری اسفند۹۳(ماژور)
  ۵۰۰۰۰۰ ریال
 • ۳۰۰۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۲۰۰۰۰۰ ریال

  تعداد 1-6          کل محصولات : 6