۴۰%
آزمون پیش کارورزی اسفند ۹۱
۱۳۰۰۰۰ ریال
 • ۵۲۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۷۸۰۰۰ ریال

  ۴۰%
  آزمون پیش کارورزی شهریور 91
  ۹۵۰۰۰ ریال
 • ۳۸۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۵۷۰۰۰ ریال

  ۴۰%
  آزمون پیش کارورزی اسفند ۹۰
  ۸۵۰۰۰ ریال
 • ۳۴۰۰۰

  قیمت با تخفیف : ۵۱۰۰۰ ریال

  تعداد 1-3          کل محصولات : 3