مقاله ها   - وضعیت پزشکان ایرانی در آزمون USMLE 
 

 USMLE وضعیت پزشکان ایرانی در آزمون

 

مقدمه

در سال2014،ECFMG آمریکا که مسئول و برگزارکننده آزمون USMLE است، به همراه NRMP که مسئول Match شدن داوطلبان این آزمون است، آمار قبولی ها و Match شدگان و نشدگان آزمون USMLE سال 2013 را در 400 صفحه به صورت دیاگرام و نمودارهای مختلف براساس پارامترهای گوناگون منتشر کردند. جهت آگاهی همکاران از آخرین اطلاعات در مورد آزمون USMLE و به ویژه شرکت کنندگان ایرانی این آزمون، در مقاله زیر سعی شده است، اطلاعات مفیدی در اختیار همکاران گذاشته شود.
 

تعریف و طبقه بندی شرکت کنندگان

پزشکانی که در آزمونUSMLE شرکت می ‏کنند به گروه ‏های زیر تقسیم ‏بندی می‏شوند:
1 ـ US.Graduate: افرادی که در یکی از دانشکده های پزشکی آمریکا، دوره پزشکی عمومی خود را گذرانده اند.
2 ـ IMG : منظور از پزشکان IMG ، گروهی هستند که پزشکی عمومی خود را در دانشکده ای خارج از ایالات متحده آمریکا سپری نموده اند. حال پزشکان IMG به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

الف) US-IMG : پزشکانی که شهروند آمریکا هستند ولی در خارج از آمریکا، فارغ التحصیل شده اند. فرض کنید مثلاً یک پزشک ایرانی که به هر دلیلی شهروند آمریکا بوده، ولی پزشکی خود را در یکی از دانشکده های پزشکی ایران خوانده است و یا یک نفر آمریکایی که به هر دلیلی مدرک خود را از خارج از آمریکا گرفته است.
ب) Non US-IMG: پزشکانی که شهروند آمریکا نیستند و همچنین در خارج از آمریکا، فارغ التحصیل شده اند. اکثر پزشکان ایرانی داوطلب آزمون USMLE در این گروه قرار دارند.
توجه: بهترین گروه، کسانی هستند که US-graduate هستند و بیشترین شانس قبولی را به ویژه در رشته های پرطرفدار مثل چشم، ارتوپدی، جراحی پلاستیک و... دارند. کم شانس ترین گروه نیز Non US-IMG و سپس US-IMG می باشند.
توجه:  اگر مثلاً یک فرد (چینی) پزشکی عمومی خود را در آمریکا سپری کرده باشد، ایشان IMG محسوب نمی شود، بلکه US-graduate در نظر گرفته می شود؛ در حالی اگر یک آمریکایی در خارج از آمریکا دوره پزشکی عمومی خود را سپری کرده باشد، IMG محسوب میگردد.


1-(ECFMG)

Educational Commission For Foreign medicalGraduates

2- (National Resident Matching Program (NRMP
International Medical Graduate (IMG) -3

 

پزشکان IMG در سال 2013 در چه رشته ایی قبول شده اند؟

در جدول شماره 1 نشان داده شده است که اکثر پزشکانIMG در 12 رشته مورد پذیرش قرار گرفته اند که این رشته ها عبارتند از:

1- بیهوشی، 2ـ طب اورژانس، 3ـ پزشکی خانواده، 4ـ داخلی (بیشترین میزان قبولی)، 5ـ نورولوژی، 6ـ زنان و زایمان، 7ـ پاتولوژی، 8ـ اطفال، 9ـ فیزیک توانبخشی، 10ـ روانپزشکی، 11ـ رادیولوژی و 12ـ جراحی عمومی
توجه: همان گونه که در جدول شماره 1 مشاهده می فرمائید درصد قبولی گروه US-IMG بیشتر از Non US-IMG است.
توجه:  بیشترین میزان قبولی در رشته های داخلی، طب خانواده و اطفال بوده و در رشته هایی مانند زنان و مامایی، فیزیک توانبخشی و رادیولوژی تعداد قبولی کمتر از 100 نفر بوده است

توجه:  با توجه به جدول فوق، امکان ادامه تحصیل در رشته های بالینی برای پزشکان IMG که در خارج از ایالت متحده آمریکا فارغ التحصیل شده اند؛ عملاً فقط در 12 رشته فوق الذکر و به ویژه داخلی، اطفال و طب خانواده است. لذا امکان ادامه تحصیل در رشته هایی مثل چشم، جراحی پلاستیک، ارتوپدی، پوست و سایر رشته هایی به غیر از این جدول تقریباً برای پزشکان IMG به صفر میل می کند.
توجه:  با توجه به جدول فوق نسبت افراد متقاضی به جاهای خالی مثلاً در رشته بیهوشی 1/1 است یعنی برای هر جای خالی تعداد متقاضی 1/1 نفر است یا در رشته داخلی این نسبت 1/4 میباشد، یعنی برای هر جای خالی،1/4 نفر متقاضی هستند.

 

طیف نمرات قبولی USMLE Step 1 در هر رشته

در نمودار شماره 1، به ترتیب طیف نمرات قبولی در آزمون USMLE Step 1 برای پزشکان US-IMG و Non US-IMG آورده شده است؛ همان گونه که ملاحظه می کنید، پزشکان Non US-IMG برای قبولی در رشته مشابه حدوداً 10 نمره بالاتر از پزشکان US-IMG باید کسب کنند تا در همان رشته Match شوند. به عنوان مثال در رشته داخلی طیف نمرات برای پزشکان US-IMG، بین 232-210 بوده است؛ در حالی که برای پزشکان Non US-IMG بین 243-220 بوده است.

 

طیف نمرات قبولی USMLE Step 2 در هر رشته

در نمودار شماره 2، به ترتیب طیف نمرات قبولی در آزمون USMLE Step 2 برای پزشکان US-IMG و Non US-IMG آورده شده است. در این نمودار نشان داده شده است که نمرات قبولی به نزدیکی امتیاز 250 رسیده است که نمره بسیار بالایی است.

 

 USMLE وضعیت قبولی پزشکان ایرانی در آزمون

در نمودار شماره 3، قبولی پزشکان کشورهای مختلف به تصویر کشیده است که در مورد داوطلبان ایرانی به قرار زیر است

1ـ در بین پزشکان ایرانی که شهروند آمریکا بوده ولی در خارج از آمریکا دوره پزشکی عمومی خود را سپری کرده اند (US-IMG) و 21 نفر قبول شده (Matched) و 54 نفر مردود شده‏ اند (Not Matched) .
2ـ در بین پزشکان ایرانی که شهروند آمریکا نبوده و در خارج از آمریکا دوره پزشکی عمومی خود را سپری کرده اند (Non US-IMG) و 82 نفر قبول (Matched) و 127 نفر مردود شده اند (Not Matched).
در این نمودار مشخص می‏شود که پزشکان هندی مانند سال‏های گذشته، نتایج خیره ‏کننده ‏ای داشته ‏اند و پس از آن پاکستان نتایج بسیار قابل قبولی داشته است.           

علت نتایج چندان نامناسب پزشکان ایرانی را می‏توان به عوامل زیر نسبت داد:

الف) سطح پایین زبان انگلیسی، در صورتی که یکی از دلایل بسیار مهم موفقیت پزشکان هندی و پاکستانی این است که سطح زبان انگلیسی در این کشورها بسیار بالاست و در حقیقت پزشکان هندی و پاکستانی در تمام دوران تحصیلی خود در مدرسه و دانشگاه به زبان انگلیسی درس میخوانند.
ب) آماده نشدن اصولی و پایه ای دانشجویان و پزشکان ایرانی برای شرکت در این امتحان.
ج) جزوه خوانی و خلاصه خوانی های مفرط در بین پزشکان ایرانی؛ به طوری که بسیاری از دانشجویان پزشکی در ایران فقط با جزوه های دانشگاهی یا کتب و جزواتی در حد جزوات دانشگاهی پزشک می شوند. به عبارت دیگر جزوه خوانی یکی از معضلات آموزش پزشکی کشور بوده و متأسفانه خواهد بود.
د) آشنایی نداشتن با امتحان USMLE و نحوه آمادگی برای آن.

 

دکتر کامران احمدی

 

 

 

 


 

<<< نمایش فهرست مطالب >>>