مقاله ها   - استاژرها و انترن ها از همين حالا شروع كنيد 

 

مقدمه: برای موفقیت در امتحان دستیاری از دوران استاژری باید مطالعه دقیق و هدفمند آغاز شود تا نه تنها سطح علمی دانشجویان بالا رود بلکه نمره پایان بخش و همچنین نمره امتحان پرانترنی افزایش یابد.حال آنکه بیشتر دانشجویان پزشکی دوران استاژری را هدر می دهند و فقط به خواندن جزوات دانشگاهی و پاس کردن تنها می پردازند.

 

از طرفی بیشتر دانشجویان پزشکی هنگامی که دوران استاژری رو به پایان است و نزدیک به امتحان پرانترنی می شوند، چون مطالعه مناسبی از منابع امتحانات پرانترنی و دستیاری در طول دوران استاژری نداشته اند برای شركت در امتحان پرانترنی فقط به مطالعه تست های سال های گذشته اکتفا می نمایند و از طرفی چون در امتحانات پرانترنی سال های اخیر سئوالات تکراری کم شده است با نمره پایین این امتحان را می گذرانند؛

 

اما توصیه و راهکار ما به شما چیست ؟

 

۱-  در هر بخشی که هستید؛ گایدلاین آن بخش را به همراه CD و Question Bank  آن مطالعه کنید.

 

۲-  فرض کنید سه ماه بخش استاژری اطفال را می گذرانید؛ در این سه ماه گایدلاین های ۱، ۲ و ۳ اطفال ، CDو Q- Bank آن را می توانید چند بار مطالعه نمایید ؛ لذا نه تنها نمره پایان بخش بسیار عالی را کسب خواهید نمود، بلکه پایه ای قوی و مستحکمی را برای امتحان پرانترنی و دستیاری برای خود ایجاد می کنید.

 

۳-  حال فرض کنید پس از بخش اطفال به بخش چشم می روید، در این یک ماه گایدلاین، CD و Q- Bank چشم را مطالعه نمائید.

 

۴-  لذا توصیه ما به شما این است در دوران استاژری که وقت بسیار مناسبی دارید آن را بیهوده هدر ندهید. در هر بخش گایدلاین رنگی و بسیار زیبای آن را به همراه CD و Q- Bank آن مطالعه کنید.

 <<< نمايش فهرست مطالب >>>