درباره انتشارات

انتشارات دکتر کامران احمدی

یکی از مهمترین ارکان موفقیت در امتحانات پرانترنی و دستیاری و حتی امتحان پایان بخش در دوران استاژری، انتخاب یک مجموعه خوب و کامل برای مطالعه می‏ باشد. استفاده از منابعی که به روز نبوده و یا بسیار خلاصه هستند یکی از علل اصلی ناکامی در امتحانات دستیاری و پرانترنی می‏ باشد. به طوری که در هنگام مطالعه این منابع بسیار خلاصه ممکن است در هنگام خواندن، سریع و خوب پیش بروند ولی امتحان اصلاً خوب پیش نمی‏ رود. سیاری از داوطلبان امتحانات پرانترنی و دستیاری زمان کمی را برای آمادگی این امتحانات در نظر می‏ گیرند. در صورتی که حجم مطالب امتحان به قدری زیاد است که لازم است داوطلبان حتی از دوران استاژری خود را برای این آزمون‏ ها آماده نمایند. حداقل زمان لازم برای این امتحانات ۸ تا ۱۲ ماه بوده و روزانه بین ۸ تا ۱۲ ساعت می‏ باشد.